Проект наказу МОЗ Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про удосконалення впровадження

досягнень медичної науки у сферу

охорони здоров’я

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою обліку науково-технічних розробок і забезпечення їх практичного застосування

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити:

 

1.1.  Положення про перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для реалізації у сфері охорони здоров’я (далі – Перелік),
що додається.

1.2. Форму заявки на включення наукового повідомлення
про науково-дослідну роботу до Переліку (далі – Заявка), що додається.

 

2. Установам, закладам, підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), Міністерства освіти та науки України та Національної академії медичних наук України (далі – НАМН), які здійснюють наукову, науково-технічну та науково-організаційну діяльність відповідно до пріоритетів сфери охорони здоров’я України щорічно з 1 вересня до 5 грудня кожного поточного року подавати Заявки до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (далі – «Укрмедпатентінформ»).

3. Визначити відповідальним за формування та подання проекту Переліку на погодження в НАМН та затвердження в МОЗ України «Укрмедпатентінформ» (А. Горбань).

 

4. Контроль за формуванням проекту Переліку здійснюють Департамент реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Управління контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), Лікувально-організаційне управління НАМН (В. Лазоришенець).

 

5. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України (М. Осійчук) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України О. Толстанова та Віце-президента Національної академії медичних наук України Ю. Кундієва.

 

7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

 

Міністр охорони здоров’я України   Президент Національної академії медичних наук України

Р. Богатирьова

А. Сердюк


Заступник Міністра О. Толстанов
Директор Департаменту роботи
з персоналом, освіти та науки
М. Осійчук
Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей
Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко
Начальник Юридичного управління А. Пивоваров
Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції О. Сєдой
Директор Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення Ю. Демедюк
Начальник Управління із забезпечення діяльності Міністра охорони здоров’я України (патронатна служба) С. Скрипченко
Реєстр розсилки: – 4 прим. – до справи МОЗ України та НАМН;
– 15 прим. – структурні підрозділи МОЗ України та НАМН;
– 120 прим. – управління охорони здоров’я, заклади та установи МОЗ України та НАМН.

Петрашенко П. Р. 253 – 24 – 44

Горбань А.Є. 428-37-22