ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» (далі ‒ проект Наказу) розроблено відповідно до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України від 17.05.2013 № 392.

Необхідність прийняття акта обумовлена тим, що у діючих нормативних актах МОЗ України та НАМН щодо методики розробки і впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я України ̶  не враховані досвід стандартизації медичних технологій та передумови для об’єктивізації оцінки ефективності використання бюджетних коштів, витрачених на наукові дослідження.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Зазначений документ розроблений з метою забезпечення єдиних, сучасних, науково обґрунтованих вимог до результатів наукової (науково-технічної) діяльності та впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я України.

Шляхи досягнення мети ґрунтуються на врахуванні у розробленому проекті спільного наказу  Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» засад доказової медицини, які покладені в основу світового досвіду стандартизації сучасної медичної допомоги, а також на забезпеченні об’єктивізації оцінки ефективності використання бюджетних коштів у сфері медичної науки України.

 

3. Правові аспекти.

Правове регулювання у зазначеній сфері забезпечується:

̶  Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

̶  Положенням про Міністерство охорони здоров’я України;

̶  Положенням про Національну академію медичних наук України.

Проект не суперечить нормам Конституції України та іншим законодавчим і нормативно-правовим актам.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Наказу не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений нормативно-правовий акт погоджується із Міністерством освіти і науки України, Державною службою інтелектуальної власності України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект Наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України  в мережі Інтернет www.moz.gov.ua та на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет www.ukrmedinform.com.ua.

8. Прогноз результатів

Розробка науково-обґрунтованих медико-технологічних документів щодо удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я України на засадах доказової медицини дозволить забезпечити підвищення якості та ефективності медичної допомоги на основі принципів наступності та безперервності надання, упорядкування та виключення дублювання медичних технологій, застосування медичних технологій та лікарських засобів з науково доведеною ефективністю.

Впровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить низку передумов для розвитку трансферу технологій у сфері охорони здоров’я України та інтеграції у міжнародні мережі трансферу технологій.

 

ДиректорУкраїнського центру наукової медичної інформації та

патентно – ліцензійної роботи МОЗ України

   

А. Горбань