Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здров’я у 2019 році. (Випуск № 6)

Перелік 2019 Вип 6