Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у 2017 році (№4)

ПЕРЕЛІК_2017 Вип. 4