Інформаційні листи про зміну дати, назви та/або міста проведення наукових медичних форумів, що увійшли до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році.

ІЛ 12-ф-2018 Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю “Х Український гастроентерологічний теждень”
12-ф-2018 2018092728 ДУ ІГ НАМН зміна дати

ІЛ 13-ф-2018. Про проведення науково-практичної конференції “Актуальні проблеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендокринних хвороб”.
13-ф-2018 20181123 НПЦ ЕХ ТЕО і Т венесення до Реєстру

ІЛ 14-ф-2018. Про проведення науково-практичної конференції “Сучасні аспекти лікування прогностично несприятливих форм раку грудної залози”.
14-ф-2018 20181026 НІР зміна дати

ІЛ 15-ф-2018. Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю “Перспективи розвитку та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги”.
15-ф-2018 201810910 ТДМУ зміна дати